U NIEGO OBFITE ODKUPIENIE

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze” (Ps. 111).      

„Jezu - pisze Maria Celeste - na krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To Twoja gorąca wola, aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili”.

Mario Celeste, wyproś mi łaskę głoszenia Odkupienia całym moim życiem.

Modlitwa o kanonizację Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...