O MIŁOŚCI BOŻEJ

 „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim(1 J 4, 16).

 „Dla wszystkich swoich stworzeń mam miłość jednakową i nieskończoną”.

W taki sposób Pan przemawia do Marii Celeste. Chce jej ukazać ogrom Bożej miłości, która najpełniej objawiła się w życiu Jezusa Chrystusa. Mówi też o tym, że Jego miłość nie jest stronnicza, nie jest podobna do ludzkiej namiętności. Bóg miłuje każdego człowieka jak źrenicę oka.

Aby trwać w miłości, uczmy się nieustannie odpowiadać miłością na miłość w naszej codzienności, pośród obowiązków i zajęć, z głęboką świadomością, że „miłość patrzy, miłość widzi, miłość słyszy, miłość kocha, miłość myśli, miłość pragnie, miłość wszystko rozumie”.

Mario Celeste, naucz mnie przyjmować miłość i obdarowywać nią.

Modlitwa o kanonizację Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...