Siostry Redemptorystki

  

Powołane przez Ojca, aby być w dzisiejszym Kościele i świecie

żywą pamiątką Odkupiciela

Nasz Zakon, który powstał w uroczej południowej części Włoch 13 maja 1731 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w małym miasteczku Scala, nosi nazwę: Zakon Najświętszego Odkupiciela. Potocznie zwany jest Zakonem Sióstr Redemptorystek, bo Redemptor to Odkupiciel. Jesteśmy żeńską gałęzią Podwójnego Instytutu. Nasi bracia redemptoryści są misjonarzmi i głoszą obfite odkupienie najbardziej potrzebującym, a my trwamy ciągle w tym samym miejscu, w klauzurze, aby promieniować na cały świat miłością i modlitwą. Modląc się za cały świat, szczególną cząstkę modlitwy rezerwujemy właśnie za naszych braci redemptorystów, aby ich życie było podobne do Jezusowego, a głoszenie Ewangelii miało Jego moc. Chcemy, aby nasza modlitwa była dla nich również naszym wyrazem wdzięczności za to, że włożyli wiele starań i trudu, aby w Polsce powstał klasztor redemptorystek.

Jesteśmy Zakonem kontemplacyjnym, którego sercem jest miłość stająca się modlitwą, pracą, serdeczną gościnnością, radosną służbą sobie nawzajem, w prostocie życia, jaka zapewne panowała w Nazarecie. Wszystko, czym żyjemy i co robimy pragniemy uczynić radosnym darem-modlitwą za tych wszystkich, których Jezus umiłował i my miłujemy.
Tak więc każdego dnia obejmujemy modlitwą cały świat i każdego człowieka na świecie. Tak więc każdego dnia "siedem razy" bierzemy do ręki Brewiarz, aby w jedności z całym Kościołem śpiewać naszemu Bogu i wypraszać braciom "obfite odkupienie". Bierzemy do ręki liczne narzędzia pracy, zaczynając od tych najprostszych, jak motyka i miotła poprzez igłę i nożyczki, aż po pióro i komputer - w zależności od potrzeb i możliwości każdej z nas. W ten sposób chcemy czynić ten świat piękniejszym i na wszelkie sposoby przekazywać braciom piękno Bożej miłości oraz życia w przyjaźni z Jezusem i w duchu braterstwa i wzajemnej życzliwości.

Żyjąc blisko Pana, w promieniach Jego obecności, cieszymy się szczęściem jakie płynie z doświadczenia Jego miłości, naszego dziecięctwa, z tego, że każdego dnia bardziej odkrywamy jak wielką wartość ma wspólnota i życie we wzajemnej miłości. Jesteśmy świadome jak wielki dar Bóg złożył w nasze ręce, ale nie po to, abyśmy go zatrzymały dla siebie. Dlatego każdemu, kto chce zakosztować jak dobry jest Pan, kto pragnie chwili ciszy i pokoju, dajemy możliwość takich dni skupienia, wyciszenia, poszukiwania głębi i modlitwy z nami.

Z tymi, którzy chcą dzielimy się naszym doświadczeniem Boga, naszą drogą modlitwy i budowania wspólnoty. I tak poprzez modlitwę i serdeczną gościnność realizujemy nasze posłanie w Kościele, aby być redemptorystkami, tzn. takim znakiem, który przypomina, że jest Ktoś, kto nas bezgranicznie kocha, a tym Kimś jest sam Bóg Ojciec. Dlatego całym naszym życiem: modlitwą i pracą chcemy być miłością, a każdą chwilę życia uczynić miłością, aby ci, których spotykamy lub dotykamy mocą modlitwy, poczuli się kochani przez Boga, aby nie czuli się sami i smutni. Nasza Matka Założycielka, Maria Celeste Crostarosa, pozostawiła nam nawet czerwony (bordowy) habit, jako znak miłości i taki nosimy do dziś, we wszystkich klasztorach naszego Zakonu, a jest ich około 50 na wszystkich kontynentach.

W naszej klasztornej kaplicy wpatrujemy się w ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest nieodłączną Towarzyszką każdej redemptorystowskiej wspólnoty. Od Niej uczymy się nieustannie pomagać wszystkim potrzebującym i kierować oczy braci i sióstr na Jezusa: na Tego, który jest Źródłem wszelkiego dobra.