Rozpoczęcie Nowicjatu

31 maja, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, s. Mariana z naszej wspólnoty redemptorystek we Lwowie rozpoczęła swój Nowicjat i dołączyła do dwóch Nowicjuszek z Ukrainy, które odbywają w naszym klasztorze w Bielsku swoją formację nowicjacką. Troską o ich formację s. Beata, przełożona naszej wspólnoty, powierzyła s. Kazimierze. Prosimy o modlitwę za nasze siostry nowicjuszki i za całą Ukrainę, która tak dzielnie walczy o swoją niezależność w tej okrutnej wojnie. Niech Maryja, nasza dobra Matka, troszczy się o wszystkie potrzeby naszych najmłodszych sióstr, a bł. Maria Celeste niech wyprasza im gorącą miłość do Odkupiciela. ZOBACZ.

Chwile rekreacji

"Miłości moja, Boże mojego serca!

Patrzę na ziemię, trawy, kwiaty i owoce - czuję Twoją woń.

Słodki śpiew ptaków raduje moje uszy - Ty Boże jesteś najdelikatniejszą muzyką we wszystkich stworzeniach.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Refleksje bł Marii Celeste o Duchu Świętym

Przeżyliśmy wczoraj Zesłanie Ducha Świętego. Jesteśmy dziś inni!

Nim wypełnieni! Utożsamiamy się z pragnieniami Pana i pragniemy Go wielbić, znać tysiące języków, by oddać Mu chwałę. O tym jak przeżywała bł. Maria Celeste spotkanie z Duchem Świętym napisała ona sama w jednym ze stopni modlitwy. Czuła w sobie dwojaki skutek  tego spotkania: uwielbienie Boga i żywe pragnienie, aby wszystkie stworzenia służyły Mu i kochały Go. Pan obdarzył ją gorącą miłością i zadziwiającą aktywnością, aby mogła wszystkim czynić dobrze, czyniła to z ogromną szybkością i siłą miłości, która docierała do wszystkich i odciskała z ogromną łagodnością w innych duszach owoce miłości.

Spotkanie oblatek

Kolejne weekendowe spotkanie oblatek. Tym razem poświęcone biblijnym obrazom Kościoła i refleksjom bł. Marii Celeste na temat Ducha Świętego. Przeżyłyśmy wspólnie czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego wraz z wiernymi zgromadzonymi w Kaplicy. Ogarnęła nas wszystkich radość w Duchu Swiętym i celebracja Eucharystii wyrażała nasze rozradowanie i wdzięczność dla Pana, że jest pośród nas!

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

SOBOTA 27 MAIA

CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚW. godz. 20.00

MSZA ŚW. godz. 21.00

Ostatni Dzien Nowenny do Ducha Świętego

9. MIŁOŚĆ TO SKARBNICA WSZELKIEGO DOBRA

Miłość jest tym skarbem, o którym Ewangelia mówi, że trzeba zostawić wszystko, aby go zdobyć. Tak, bo miłość czyni nas uczestnikami przyjaźni Boga.
"Człowieku zatem - mówi św. Augustyn - czego szukasz w dobrach? Szukaj jednego dobra, w którym są wszystkie inne dobra".

Rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego

W tym roku w naszym  przygotowaniu na Zesłanie Ducha św. posłużymy się tekstami św. Alfonsa Liguori. Jego Nowenna do Ducha Świętego została po raz pierwszy opublikowana w Neapolu w 1766 roku, w drugiej części książki Via di salute. Składa się z dziesięciu medytacji według zwyczajowej  dla św. Alfonsa metody:  z medytacji właściwej, wyrażenia uczuć i modlitwy. Pierwszy jej element skierowany jest do umysłu, drugi obejmuje serce i wolę, angażując osobę w całej jej antropologicznej głębi.

Spotkanie Rodziny Matki Marii Celeste

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rodziny Matki Marii Celeste,

21 maja o godz. 16.00.

Temat spotkania:  Ze Scala do Foggia

13 maja 1731

Dzisiaj, 13 maja świętowałyśmy 292 rocznicę powstania naszego Zakonu Najświętszego Odkupiciela. W czasie Mszy św., ktorą koncelebrowali dwaj nasi ojcowie, o.Jarosław i o. Antoni, kazanie wygłosił o. Antoni, nawiązując w nim do czytań mszalnych i pięknie przedstawił postać naszej Założycielki Marii Celeste, która tak wiele wycierpiała, aby mogła powstać pierwsza wspólnota redemptorystek. Zapraszamy do przesłuchania fragmentu jej Autobiografii.POSŁUCHAJ. Na uroczystej Eucharystii byli też obecni członkowie Rodziny Matki Marii Celeste, co było dla nas wielką radością.

Nasz Zakon Najświętszego Odkupiciela powstał w j południowej części Włoch 13 maja 1731 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w małym miasteczku Scala. Jesteśmy żeńską gałęzią Podwójnego Instytutu. Nasi bracia redemptoryści są misjonarzmi i głoszą obfite odkupienie najbardziej potrzebującym, a my trwamy ciągle w tym samym miejscu, w klauzurze, aby promieniować na cały świat miłością i modlitwą.Także w obecnym niełatwym czasie ogarnaimy modlitwą wszystkich potrzebujących, cierpiących, zagubionych. Jezus żyje i nic nie może nas odłączyć od Jego miłosci!

 
Subskrybuje zawartość