Biblijni świadkowie Adwentu

Wprowadzenie. Adwent to ważny czas w życiu Kościoła, dla uczniów i uczennic Jezusa to czas przygotowania na przyjście Pana. A przygotować się na przyjście Pana to popatrzeć na własne życie i zapragnąć lepiej zsynchronizować je z Ewangelią. Ten wysiłek zsynchronizowania własnego stylu życia z Ewangelią Jezusa nazywamy NAWRÓCENIEM. Przeżywanie nawrócenia wcale nie oznacza całkowitej przemiany. […] ZOBACZ.

Pustynia – ponowne odkrycie wartości tego, co jest istotne do życia

Jan wybiera dla swojej działalności miejsce z dala od miasta, wybiera pustynię. Tak relacjonuje to ewangelista Mateusz: «W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie».

Spotkanie Rodziny Matki Marii Celeste

Spotkanie Rodziny Matki Marii Celeste,

17  grudnia, w niedzielę, o godz 16.00.

Temat spotkania: Nowy początek - narodziny fundacji w Foggia

Serdecznie zapraszamy.

Niepokalana, módl się za nami!

W Uroczystość Niepokalanego Pocżęcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek o godz. 12.00 zapraszamy na Godzinę Łaski, którą zakończymy śpiewem Godzinek ku czci  Niepokalanej. Posłuchaj.

  Piękna, pokorna Matko, kto może wypowiedzieć Twoją wielkość i Twe wywyższenie. Raduję się z Tobą. Ty zaradziłaś mojej nędzy, uczyniłaś mnie córką Bożej łaski i oblubienicą Słowa, mojej Miłości, a to jest dla mnie zaszczytem i chwałą” (Bł. Maria Celeste).

Czystość Maryi jest dla nas lekarstwem a Jej orędownictwo szansą na bycie razem z Nią w Niebie. Radujmy się j wraz z Marią Celeste pięknem Maryi i prośmy, by nam towarzyszyła w naszych staraniach o prawość życia. (s. Maria P.)

Śniegi w Bielsku obfite

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Pan jest blisko

Błogosławiona Maria Celeste w swoim „Dzienniku duchowym” zanotowała słowa, które Pan skierował do niej na rozpoczęcie Adwentu: Rozpoczniesz tego dnia okres Adwentu, życiem całkowicie czystym i nowym. Abyś była do tego zdolna, udzielę ci skutecznej łaski, żądając jednak od ciebie nieustannej współpracy z nią. Dlatego musi być w tobie ciągłe pragnienie miłowania Mnie, które twoją duszę ku Mnie pociągnie i przeniknie wszystkie twoje aktualne działania: duchowe, doczesne i zmysłowe…

 

W tym adwentowym czasie Bóg zaprasza także nas na taką drogę: abyśmy pielęgnowali w sobie pragnienie kochania Go i w ten sposób przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Niech On będzie, jak był dla Marii Celeste, jedynym naszym celem w każdej najmniejszej myśli, słowie i działaniu.

Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Młodzieży

Zapraszamy do medytacji pięknego tekstu Orędzia do Młodzieży na Dzień Chrystusa Króla, który Papież Franciszek skierował do młodzieży.

W orędziu Ojciec Święty zachęca młodych, aby byli odważnymi świadkami chrześcijańskiego życia i nadziei „nawet pośród najokrutniejszej ludzkiej niegodziwości”, przy tej okazji za wzór stawiając postawy św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Józefiny Bakhity i błogosławionych małżonków Józefa i Wiktorii Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci. „My, stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, możemy być wyrazem Jego miłości, która rodzi radość i nadzieję nawet tam, gdzie wydaje się to niemożliwe” – podkreślił papież Franciszek.

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie mniszki  (także siostry redemptorystki) i mnisi żyjący w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęci szczególną modlitwą przez cały Kościół. (Przeczytaj - kard. Sarah)

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

Błogosławieństwo prymicyjne

O. Ivan Dzhur, redemptorysta z Prowincji Kanadyjskiej, przyjął święcenia kapłańskie w czwartek 9 listopada 2023 r. w greckokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, a kilka dni później przybył do Bielska, do naszej kaplicy, aby udzielić nam prymicyjnego błogosławieństwa.

Neoprezbiter pochodzi z Ukrainy, ale swoją formację zakonną i kapłańską odbywał  w Polsce (Nowicjat na Lubaszowej), USA i Kanadzie. Jest z nami zaprzyjaźniony, a my towarzyszymy mu gorącą modlitwą i życzymy wytrwałości, świętości i gorliwości w pracy duszpasterskiej, którą wkrótce podejmie w Winnipeg w Kanadzie. Zobacz.

Czas rekolekcji dla młodych

W dniach 10 -12 listopada kilka dziewcząt ze środowiska redemptorystowskiego wzięło udział w rekolekcjach, których celem było poznanie sekretów życia i misji redemptorystek. Swoim doświadczeniem i świadectwem głęboko przeżywanego życia dzielił się z nami także o. Szczepan Hebda. ZOBACZ.

 

Subskrybuje zawartość