EUCHARYSTIA

„Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20).

„Jezus pozostał z nami aż do końca świata, stając się pokarmem człowieka”.

 

To przedziwny cud wszechmocy i miłosierdzia, pisze Maria Celeste, w którym człowiek żyje życiem Boga - przemienia się i utożsamia ze swoim Bogiem. „Cudownych skutków tego boskiego Sakramentu nie doświadczają jednak wszystkie dusze, lecz tylko te, które posiadają żywą wiarę”.

Mario Celeste, wyproś mi wiarę prostą i czystą, która potrafi uwielbić Boga w tym Sakramencie Miłości.

Modlitwa o kanonizację Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...