O WCIELENIU

„...abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przez Niego porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych” (z Prefacji mszalnej).

 

„We wcieleniu Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić Bogiem, udzielając mu ze swej miłości. Jakże zdumiewająca to i niepojęta rzeczywistość!”

         Jeśli staramy się żyć tajemnicą Wcielenia, to każdego dnia spotykamy Jezusa w drugim człowieku. To wielka tajemnica i wielkie zadanie dla nas. Aby człowieka zrozumieć, trzeba przed nim uklęknąć jak przed tabernakulum, trzeba uszanować jego godność, dostrzegając w nim Boże podobieństwo.

Mario Celeste, naucz mnie wielbić Boga w moich siostrach i braciach.

Modlitwa o Kanonizację Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...