O ZAWIERZENIU

„Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie” (Ps. 37).

„Moja dobroć - mówi Jezus do Marii Celeste - objawia się na miarę ufności moich przyjaciół. Oddają mi oni wielką cześć w tej ufności, która jest korzeniem miłości”.

           

Zawierzenie jest najdoskonalszą modlitwą, prawdziwym uwielbieniem, wyrazem głębokiej miłości. Maria Celeste, mówiąc o ufności, przywołuje obraz dziecka, które przytula się serdecznie do swojej matki i obejmuje ją w geście czułości. Takie zaufanie to prosta droga do Serca Boga. Jego Serce jest zbawieniem dla ufających!

Mario Celeste, ucz mnie ufnego zawierzenia Ojcu.

Modlitwa o kanonizację Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...