Spotkanie Międzynarodowe Redemptorystek

W dniach 9-19 maja 2012 mniszki Zakonu Najświętszego Odkupiciela (redemptorystki) zebrały się po raz piąty, aby zgodnie z odnowionymi Konstytucjami podjąć refleksję nad aktualną sytuacją Zakonu i poszczególnych wspólnot, a także wsłuchiwać się w głos Chrystusa i Kościoła, aby pełniej mogły zrealizować swoją misję bycia „żywą pamiątką” miłości Jezusa Odkupiciela do każdego człowieka.Dwuletnie przygotowanie, koordynowane przez Ojca Generała Redemptorystów, o.Michaela Brehl’a oraz Sekretariat CSsR dla pomocy OSsR, w którym uczestniczyły wszystkie wspólnoty, wyłonił kilka ważnych tematów. One to stały się przedmiotem refleksji i nowych decyzji, obejmujących duchowość, jedność, komunikację i formację.

Spotkanie rozpoczął dzień skupienia prowadzony przez redemptorystę, prof. O. Sabatino Majorano, który zachęcał do bardziej odważnej i pełnej przekonania twórczej wierności, odwołując się do słów św. Pawła: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany” (1Tm 4, 14). Powiedział: „To dobitne polecenie Pawła jest istotne dla naszego Zgromadzenia OSsR. Aby nasza praca była wartościową służbą dla twórczej wierności Zakonu, trzeba, aby kierowała nią odnowiona i wdzięczna świadomość charyzmatycznego daru, który Duch Święty powierzył Zakonowi, każdej wspólnocie i każdej redemptorystce”.

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Abp Joseph Tobin, redemptorysta.  Podkreślił on, że życie konsekrowane w obecnych czasach w różnych częściach świata stawia czoła poważnym wyzwaniom. Chodzi jednak o to, aby nie tylko przetrwało, ale aby było radosnym świadectwem, że obfite u Niego Odkupienie!

W Zgromadzeniu uczestniczyło 30 delegatek i 4 obserwatorki, oraz 12 redemptorystów, którzy w różny sposób pomagali siostrom w ich pracy. Spośród polskich redemptorystów obecni byli: o. Mirosław Grakowicz, członek  Sekretariatu CSsR dla pomocy OSsR, o. Piotr Chyła, wiceprowincjał, oraz o. Zdzisław Stanula, sekretarz Konferencji Redemptorystów Europy. Dwaj ostatni posługiwali siostrom jako tłumacze.

9 maja mniszki uczestniczyły w audiencji i otrzymały błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI na ich starania o coraz pełniejsze życie charyzmatem przekazanym im przez Sr M. Celeste Crostarosa (1696-1755), Założycielkę Zakonu.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie