Przyjęcie habitu przez s. Marię

1 września s. Maria pochodząca ze Słowacji przyjęła habit redemptorystki, wypowiadając słowa:

Okryj mnie, Panie, szatą miłości i zasługami Twego Najświętszego Syna. napełnij mnie Twoim Świętym Duchem i świętą miłością.

Będzie kontynuować formację w naszej wspólnocie przez następne trzy lata aż do złożenia ślubów wieczystych.

Dziękujemy Bogu za jej powołanie i powierzamy ją opiece Niepokalanej.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie