Świętujemy!

Uroczystą Mszą św.. o godz. 9.00, rozpoczynamy świętowanie patronalnej Uroczystości Najświętszego Odkupiciela. Dla nas redemptorystek to dzień  szczególnej wdzięczności Chrystusowi Odkupicielowi  za wydarzenie beatyfikacji Matki Marii Celeste Crostarosy.

"Aby człowiek mógł być odkupiony, potrzebny jest Odkupiciel. Potrzebujemy Chrystusa, Człowieka, który w jednej osobie jest człowiekiem i Bogiem — «nierozdzielnie i bez pomieszania natur». Jest nam potrzebny Redemptor Hominis".(kard. J. Ratzinger).

Nowenna przed Najświętszym Odkupicielem

Rozważanie - 16 lipca

Służebnica Pana – Przedstawiając misję Maryi u boku Zbawiciela i Odkupiciela jako dar i łaskę od Boga, dalecy jesteśmy od tryumfalizmu dotyczącego wielkości i godności, która z tej misji wypływa. Duchowość, z jaką Maryja przeżywała swoje towarzyszenie Odkupicielowi najlepiej wyraża imię, które Ona sama sobie nadała: służebnica Pana. Służebnicą nazywa się Maryja zarówno podczas Zwiastowania, jak i w Magnificat.

Dopuszczenie do profesji zakonnej

Dziś odbyła się Kapituła i nasza siostra nowicjjuszka Magdalena Chojnowska została dopuszczona do złożenia pierwszych ślubów. Radość tego wydarzenia przeżyjemy 27 sierpnia. Prosimy o modlitwę w intencji s. Magdaleny i naszej Wspólnoty!

DZIĘKCZYNIENIE

Niedziela 26 czerwca, godz. 18.00 - uroczysta Eucharystia dziękczynna za beatyfikację Matki Marii Celeste Crostarosa. Celebracji przewodniczy Ordynariusz diecezji Ks. Biskup Roman Pindel. Serdecznie zapraszamy!

ZOBACZ http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bielsko-biala-dziekczynienie-za-beatyfikacje-zalozycielki-redemptorystek/

W Foggia

Nasze siostry z Bielska w Foggia. Więcej zdjęć

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

WIELKA RADOŚĆ!

Nasza Założycielka – Maria Celeste Crostarosa, dołączyła dziś do grona błogosławionych. Na początku kard. Angelo Amato odczytał List Apostolski Ojca Świętego Franciszka:

Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna Służebnica Boża Maria Celeste Crostarosa, mniszka, założycielka Zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką jego zbawczej miłości dla wszystkich, od tej chwili nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach  i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie. Franciszek, papież

W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej wysłannik Ojca Świętego Franciszka przedstawił postać nowej błogosławionej.Przeczytaj  

Posłuchaj-Radio Watykańskie

Zobacz http://www.radiomaryja.pl/multimedia/uroczystosc-beatyfikacji-sluzebnicy-bozej-marii-celeste-crostarosy-w-foggi/

Wieści z Foggii

6 czerwca, dwa dni przed Beatyfikacją Marii Celeste Crostarosa w kaplicy Klasztoru Redemptorystek w Foggii zostały oddane do publicznej czci Jej doczesne szczątki (ciało, które zachowało się niemal w całości). Uroczystą Eucharystię, której przewodniczył i słowo wygłosił Kapeln wspólnoty, redemptorysta, o.Luigi Martella, rozpoczął radosny śpiew Alleluja, płynący z serc licznych czcicieli nowej Błogosławionej, którzy, jak podkreślił kaznodzieja, żyją w jej cieniu. (s. Kazimiera) ZOBACZ

Ks. Prof. Marek Chmielewski o Marii Celeste

Oczekując z radością na beatyfikację Matki Marii Celeste zapraszamy do zapoznania się felietonem ks. Marka Chmielewskiego o naszej Założycielce. Słuchaj

Matka M. Celeste o Jezusowym Sercu

Matka Celeste mówi nie tylko o Sercu Jezusa, ale o Chrystusie jako Sercu Ojca. A oto jedno z jej najpiękniejszych duchowych doświadczeń. Pewnego razu, rozmawiając ze swoim Oblubieńcem Jezusem o pokorze, usłyszała:

Pouczając was, abyście byli łagodni i pokornego serca, nie chciałem powiedzieć nic innego, jak właśnie objawić największą tajemnicę: że Ja jestem sercem Ojca, który posłał Mnie na świat , aby przekazać swoim stworzeniom prawdę o sobie samym…

Cuda Matki Celeste

W procesie informacyjnym w Foggia w latach 1879-84 zapisano bardzo liczne zeznania osób, które Matce Celeste przypisują cuda, jakie wydarzyły się w ich życiu.

Pewien lekarz, Vincenzo Nigri, lecząc żołnierzy chorych na tyfus sam się zaraził i był w ciężkim stanie. Nie widząc żadnych szans dla swego męża, żona kazała mu połknąć nitkę-relikwię Matki Celeste i popić wodą. Konający lekarz powrócił do zdrowia, mówiąc: „Odwiedziła mnie jakaś mniszka, zabrała mi ból i mnie uzdrowiła”.

Subskrybuje zawartość