Wydanie krytyczne Reguł

W maju tego roku o. Sabatino Majorano CSsR, członek Prowincji Redemptorystów w Neapolu i znakomity znawca naszej duchowości opublikował krytyczny tekst "Reguł i Konstytucji" bł. Marii Celeste Crostarosy (1696-1755),  naszej założycielki.

Praca edytorska, zamieszczona w serii "Teksty i Studia Crostarozjańskie"  wydawanej przez Wydawnictwo Świętego Gerarda z siedzibą w Materdomini, ukazuje się niespełna rok po innym crostarozjańskim dziele "Ogródek wewnętezny Bożej miłości", które także powstało pod redakcją o. Majorano.

Tekst, liczący około 280 stron, odtwarza etapy projektu zakonnego Marii Celeste, który dotarł do nas w sześciu różnych XVIII-wiecznych kodeksach, a  dwa z nich  zostały  napisane  przez naszą błogosławioną Matkę.

 Jesteśmy bardzo wdzięczne o. Sabatino za krytyczne wydanie tekstu naszych "Reguł i Konstytucji" które służą głębszemu zrozumieniu i pogłębieniu naszej duchowości.

Rozpoczynamy Nowennę

Rozpoczynamy Nowennę do Najświętszego Odkupiciela, którego święto Rodzina Redemptorystowska obchodzi w trzecią niedzielę lipca.

Tylko szalona miłość może sprawić, aby szczęśliwy był człowiek dający wszystko, ubogi, cichy, łagodny, płaczący, poniżony. A jednak jest to możliwe, gdy wybierze się Najszczęśliwsze Wszystko, Jezusa. Tak uczyniło wielu, świeckich i zakonników. Taką drogę wybrał Jezus dla Marii Celeste, a ona odważnie ją podjęła. Pociągały ją szczyty, jak wielu z nas.

"A droga Błogosławieństw prowadzi właśnie „szczytami życia. Tylko na tej drodze miłości, której szlaki opisane są w Kazaniu na Górze, ukazuje się życie w całym swym bogactwie i wielkość powołania człowieka”, wyjaśnia Benedykt XVI (Teksty na Nowennę do Najświętszego Odkupiciela przygotowała s. Kazimiera Kut OSsR) NOWENNA

 

Grupa Krostarozjańska

Grupa Krostarozjańska  prowadzona przez s. Anię Winnicką zakończyła kolejny rok formacji. Pomimo pandemii udało się kontynuować comiesięczne spotkania poświęcone pogłębianiu duchowości naszej bł. Marii Celeste Crostarosa.

Na zakończenie Kapelan o. Jarosław celebrował Mszę św. w której także my uczestniczyłyśmy wraz z członkami Grupy i dziękowałyśmy Bogu za ich owocną pracę w tematachh zaproponowanych i opracowanych przez naszą siostrę Anię. Oby nasza Błogoslawiona Matka była coraz bardziej znana i kochana! ZOBACZ.

Warto zobaczyć.

Matka Boża Nieustającej Pomocy Skąd przybyła? Co o niej wiemy? Jaka jest jej historia? Dlaczego kościół św. Mateusza? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w tym filmie. W dalszym odkrywaniu historii ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy towarzyszy nam o. Kazimierz Piotrowski CSsR. Poznaj Tę, która zawsze otacza Cię matczyną miłością i opieką.

ZOBACZ.

Poprzedni odcinek

Myśli bł. Marii Celeste

Bł. Maria Celeste:

O Panie i Ojcze mój, trawisz miłością moje wnętrzności. Cała moja dusza stała się płomieniem, lecz nie po to, by rozkoszować się odpoczynkiem. Zawsze jestem przebudzona, nie wiem, kim jest ten, kto mnie budzi...lecz słyszę jakby mówił: Dlaczego nie starasz się nic zrobić na chwałę i cześć twojego najwyższego Dobra i pozwalasz, że mijają dni życia, tak drogocenne dla tych, którzy kochają? Zapomnij o sobie, nie myśl więcej o sobie samej. Poprzez modlitwę, przykład i słowo dokonuj w twoim bliźnim dzieł chwały tego wielkiego Monarchy...

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Rekolekcje przed Świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

R E K O L E K C J E      M A R Y J N E

w kaplicy Sióstr Redemptorystek, ul. Portowa 52

 

27. 06. niedziela, Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym  godz. 9.00

28, 29, 30. 06.  godz. 17. 30 - różaniec, 18.00 - Msza święta z kazaniem                

 

Jeszcze o ślubach

Wywiad z s. Izabelą (Stacja 7)

Na stronie diecezji bielsko-żywieckiej

Bollettino Scala News CSsR (w języku włoskim)

Warszawski Gość niedzielny

W zakonie czuje się jak w dużej rodzinie, mówi o sobie s. Izabela w artykule p. Agaty Ślusarczyk. Obecnie wspólnota liczy17 sióstr. – Pierwszą regułą, którą przekazała nam założycielka redemptorystek – Włoszka bł. Maria Celeste Crostarosa, jest miłość wzajemna. Jako siostry redemptorystki mamy tak ze sobą żyć, by inni, patrząc na naszą wspólnotę, widzieli żywą pamiątkę Odkupiciela – wyjaśnia. – To kolejne wyzwanie w klauzurze: codziennie stawać się lepszą wersją samej siebie.. (Całość na str.IV)

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Fotografie ze ślubów s. Izabeli

 

ZOBACZ (Fotografie wykonał - Konrad Kokosa)

 

Śluby wieczyste s. Izabeli

Parę słów o naszej s. Izabeli:

Izabela, z wdzięcznością, podkreśla rolę wspaniałych osób, które Bóg postawił na jej drodze.

Najpierw dom rodzinny w Warszawie, ciepli i ofiarni Dziadkowie oraz Mama - atmosfera miłości i troski, w której razem z siostrą Angeliką, Izabela mogła wzrastać, cieszyć się dzieciństwem i rozwijać swe talenty.

Spotkanie dla świeckich

 

Serdecznie zapraszamy na   spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość bł. Marii Celeste Crostarosa, w niedzielę, 20 czerwca, o godz. 16.00

TEMAT: W TROSCE O ŻYCIE DUCHOWE

Subskrybuje zawartość