W ramach przygotowań do Jubileuszu (6)

KAZANIE o. Andrzeja Kowalskiego wygloszone na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 10 czerwca  2015.

O Matko Nieustającej Pomocy,

ikono miłości.

Twe zatroskane spojrzenie

ogarnia nasze cierpienia

a ufne spojrzenie Twojego Syna

wiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca.

 

Wspomagaj nas Matko,

byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostrom

rozproszonym po całym świecie,

stając się misjonarzami dobra,

piękna i radości życia Ewangelią.

 

Otwórz nasze serca

na krzyk ludzi pozbawionych nadziei,

aby wszyscy uwierzyli miłości.

Ucz nas rozważać i wypełniać słowa

Twojego Syna, naszego Odkupiciela.

 

Pozwól nam iść razem z Tobą

w blasku Twojej wiary,

abyśmy kiedyś mogli wspólnie

kontemplować oblicze miłującego Ojca,

który z Synem i Duchem Świętym

żyje i króluje na wieki wieków.

 

Amen.