Zaczęlo się w Tuchowie

Siostra Kazimiera w zamieszczonej poniżej refleksji wraca do początków założenia wspólnoty redemptorystek w Polsce.

Dziękujemy Ci, Matko Tuchowska!

Przeczytaj