Różaniec z Marią Celeste

TAJEMNICE RADOSNE
  1. Pani moja i Matko mojej miłości. W Twoim najczystszym łonie Przedwieczny Ojciec zapoczątkował wielkie i wiecznie trwające święto! Ty jesteś komnatą godową Boskiego Oblubieńca!
  2. Naucz się żyć w czystej wierze. W całkowitym przyjęciu woli Bożej oczekuj dnia Twego nawiedzenia, tak jak Elżbieta... nawet wtedy gdy Bożej miłości nie odczuwasz, złóż w Bogu nadzieję.
  3. We wcieleniu Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić Bogiem, udzielając mu ze swej miłości. Jakże zdumiewająca to i niepojęta rzeczywistość
  4. Z darami szczęśliwych Mędrców adorujących wszechmocnego Boga złóżmy również nasze dary: żywą wiarę, całkowite zaufanie do Niego, gorącą miłość, wszystkie nasze uczucia, całe nasze serce, to, czym jesteśmy - oddajmy wszystko Jego miłości i Jemu na służbę.
  5. Maryja jest dla ludzkości jasną gwiazdą, daną po to, aby w ciemnościach tego świata prowadzić nas swym blaskiem.

Tajemnica I: Zwiastowanie

„ Zakochane, wpatrzone w Maryję – Słowo Boże, czeka na Jej zgodę, czeka z niecierpliwością. Za chwilę dokona Ono największego aktu pokory, którego nigdy nie zrozumiemy: z miłości  zjednoczy się z ludzką naturą...”

Tajemnica II: Nawiedzenie

„ Skądże właśnie mnie grzesznej ten zaszczyt, że Bóg stał się Człowiekiem i nazywa się moim bratem! Skądże mi to, że przychodzi do mojego serca, chcąc być moim pokarmem życia nie tylko jeden raz, lecz zawsze, przez całe moje życie, chce karmić mnie swym drogocennym Ciałem...”

Tajemnica III: Narodzenie Pana Jezusa

„Maryja po zrodzeniu naszej Miłości, Jezusa, owija Go w pieluszki i kładzie w żłobie. Adoruj Go i proś Dziewicę Maryję, aby złożyła Do w twoim sercu. On rodzi się dla ciebie, przychodzi do ciebie  nie na tronie majestatu, ale w stajni. Ubogi i wzgardzony przez ludzi – pragnie twego serca, jako schronienia dla Siebie”.

Tajemnica IV: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Piękna Matka świętej miłości, chcąc wypełnić prawo Boże, zaniosła do świątyni swego Syna, a z Nim dwa gołąbki w darze... spodobała się Bogu ta ofiara.

I ty nie możesz uczynić dla Boga większego daru, jak tylko złożyć Mu razem z Jezusem, Synem miłości- w ofierze Mszy Świętej, swoje serce i wszystkie władze swej duszy”.

Tajemnica V: Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Jak wielkiego pocieszenia doznała Maryja, gdy odnalazła Jezusa w świątyni, widząc Go jako Mistrza nauczającego tych, którzy byli z Nim. I ty jeśli chcesz odnaleźć Jezusa, szukaj Go  w wewnętrznej Świątyni twego serca.. On sam ją zbudował, aby zasiąść na katedrze twego serca i być dla ciebie Nauczycielem. On sam pozwoli ci się odnaleźć i pocieszy cię słodką obecnością, obdarzy swym światłem, nauczy drogi do nieba.


TAJEMNICE BOLESNE
  1. Pan Jezus w czasie swego ziemskiego życia nazywał wolę Ojca swoim pokarmem. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał” (J 4, 34) Modląc się w Ogrodzie Oliwnym mówił: „ Nie moja wola lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42). Tak rozpoczął i tak zakończył swoje drogocenne życie.
  2. Niemożliwe jest dla duszy prawdziwe naśladowanie Pana Jezusa, jeśli najpierw w swoim życiu nie obejmie krzyża i we wszystkim nie wyrzeknie się własnej woli, aby pełnić wolę Boga.
  3. Przyjmij z miłością choroby, udręki, krzyże i wewnętrzne zmartwienia. Uważaj je za środki zbawienia dane przez Ojca Niebieskiego, który w ten sposób czyni ciebie żywym wizerunkiem swojego umiłowanego Syna.
  4. Każde spotkanie z cierpieniem zniesiesz z doskonałą cierpliwością, bo zawsze będzie ono mniejsze od tego, którego pragniesz, chcąc być podobna do Jezusa.
  5. Patrz spojrzeniem miłości na Jezusa Ukrzyżowanego w tobie. To On sprawi, że każda rzecz będzie  dla Ciebie jednocześnie krzyżem i pokojem. Trwaj zawsze na krzyżu i jednocześnie w radości Boskiego Ducha