Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym łączymy się szczególnie z umęczonym Panem. Wspomnienie tego, co dla nas wycierpiał nie może nie wywołać w nas smutku, współczucia i żalu z powodu naszego udziału w grzechach świata. Jeśli Wielki Czwartek nazwany został „Godziną Jezusa” to Wielki Piątek należy uznać za „Godzinę księcia ciemności”.

Z drugiej strony dzisiejsza liturgia pragnie nam uzmysłowić na nowo, jak wielka jest miłość Ojca do nas.  „Tak bowiem Bóg umiłował świat”. Chrystus, Jednorodzony Syn do końca nas umiłował. Pragnie – jak napisała sługa Boża Maria Celeste - „aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili”.
 

Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2020 r.

 

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14)

Niedziela Palmowa

J 12,13:"Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!"„

Jezus: Ja wejdę do Jerozolimy twej duszy jak Król...
Bł. Maria Celeste: Tak, moje Dobro, tego ranka w Komunii świętej zobaczę to chwalebne wejście: doświadczę ogromnej radości, bo Ty wejdziesz do mojej duszy, by stać się Panem mojego ducha.

Zwiastowanie - medytacja Bł. M. Celeste

Wiedz, że w Boskości znajduje się prawdziwa pokora równa mojej wielkości… Każdy akt, który moja Boskość przekazywała Człowieczeństwu w tym zjednoczeniu, był zawsze doskonałą pokorą – taką pokorą było moje zjednoczenie z naturą ludzką.…

Niewidomy

 Dokonuj refleksji nad własnym życiem,

BÓG ZAPRASZA CIĘ DO WIĘKSZEJ MIŁOŚCI                           

                        

          Wysłuchaj komentarza z IV niedzieli Wielkiego Postu   .

 

Subskrybuje zawartość