Z obiektywu

W naszym ogrodzie jest pięknie.Spotykamy tu sowę i sójkę, i kopciuszka...(zdjęcia s. Agnieszki)

"Słodki śpiew ptaków raduje uszy _ Ty, Słowo-Bóg jesteś jak najdelikatniejsza muzyka we  wszystkich stworzeniach... We wszystkim dostrzega się Boskie piękno".(bł. Maria Celeste)

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Bądź z nami, Maryjo!

"Błogosławiona Matko, pełna Boga, spraw, abym kochając mojego Pana, zawsze była złączona z Twoim pięknym sercem.

Kto potrafi właściwie podziękować Bogu Ojcu za to, że dał nam Swego Jednorodzonego Syna? Kto podziękuje Słowu Bożemu za tak wielkie uniżenie i bezgraniczną miłość? Uczyń to Maryjo za mnie, a ja zawsze będę przy Tobie, nie oddalając się ani na chwilę” (bł. Maria Celeste).

Triduum Paschalne we Lwowie

Kilka zdjęć z Triddum Paschalnego u naszych sióstr redemptorystek we Lwowie. Z powodu pandemii przeżyły cały ten czas we własnej niewielkiej Kaplicy. ZOBACZ.

Zaczyna się maj!

„Gorąco zapragnąłem dać światu mojego Ducha i przekazać Go moim stworzeniom rozumnym, abym żył  z nimi i w nich aż do końca świata".
Z bezgranicznej miłości dałem im mojego Jednorodzonego Syna i przez Niego przekazałem im mojego boskiego Ducha Pocieszyciela, aby je przebóstwić w życiu, sprawiedliwości i prawdzie, aby z upodobaniem objąć je wszystkie w Słowie-Synu miłości. To przez Niego została wylana na nie moja łaska, sprawiedliwość i prawda. Przez Niego będą mieć życie wieczne” (Wypisy, 1).
Bóg Ojciec posłał nam swego Syna dzięki zgodzie Maryi i Jej otwarciu na Ducha Świętego. Zaprośmy Maryję do naszego życia, do naszej modlitwy, aby uczyła nas pokornego przyjmowania Bożych natchnień i zgody na każdą Bożą propozycję.

 

Rocznica Objawienia Reguły

Bóg Ojciec  przekazał swoje pragnienie naszej założycielce bł. Marii Celeste w doświadczeniu mistycznym, które otrzymała jeszcze jako nowicjuszka zakonu sióstr wizytek w Scala, 25 kwietnia 1725 roku.
Fragment książki o. D. Capone "Historia jednej duszy":
"We wrześniu 1730 roku Alfons poprosił matkę Celeste o pisemną relację na temat tego przekazu Pana z 25 kwietnia 1725 roku. Na napisanej przez nią relacji sam dopisał na odwrocie: S. M. Celeste Instytut. Czytamy w tej relacji:

“W tym czasie Jezus pozwolił mi zrozumieć całą wartość Jego życia oraz to, że pragnął dać mi nowy Instytut, który służyłby światu na pamiątkę dzieł, które On dokonał dla człowieka. Przekazał mi w całej pełni to, co miała zawierać ta reguła, z wielką wyrazistością, oraz rozkazał mi napisać w Jego imieniu wszystko to, co mi ukazał”.

Święto Miłosierdzia

Zapraszamy do lektury o miłosierdziu i Marii Celeste.

Miłosierdzie Boże istnieje od zawsze. Tak jak sam Bóg:) Nie powstało nagle… Może jedynie przez jakiś czas w Kościele zostało nieco zapomniane… Czy może nawet “zakryte”… Jeśli jednak prześledzimy rozmaite pisma wielkich świętych,...

Zdjęcia ze ślubów

Bogu niech będą dzięki to wspaniałe wydarzenie - zaślubiny s.  Magdy z Jezusem!

ZOBACZ ZDJĘCIA (nasz fotograf - s. Aneta)
 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Poślubiła Jezusa

W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, w naszej zakonnej kaplicy, siostra Magdalena złożyła swoją perwszą profesję zakonną. Uroczystości przewodniczył i piękne  kazanie wygłosił o. Andrzej Miikuć przełożony klasztoru redemptorystów w Bielsku-Białej. Współcelebrował. o. Jarosław Liebersbach - nasz kapelan. Dziękujemy Bogu za te wspaniałe chwile i wszystkich towarzyszacych nam, i wspierających nas w tym wydarzeniu. Wielbimy naszego Pana za dar Siostry Magdaleny i prosimy Was gorąco o modlitwą za nią na nowym etapie jej życia zakonnego. ZOBACZ.

 

Zaproszenie na śluby

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości zaślubin z Jezusem naszej siostry Magdy Żerdzińskiej ZAPROSZENIE.

 

Uroczysta Eucharystia z ceremonią złożenia pierwszej profesji zakonnej odbędzie się: 18 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00.

Będzie jej przewodniczyć przełożony domu redemptorystów w Bielsku, o. Andrzej Mikuć.

 

W ślubach będzie można uczestniczyć

na YouTube  - https://www.youtube.com/watch?v=ULQlZEnH5MA

Link włączony zostanie  w sobotę o godz. 14.45 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą będziemy odmawiać w naszej Kaplicy.

 

 

O siostrze Magdalenie słów kilka

S. Magdalena Żerdzińska, która w sobotę, 18 kwietnia złoży swoje profesję zakonną, pochodzi z Elbląga, studiowała w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest inżynierem. Należała do wspólnoty Woda Życia, prowadzonej przez ks. Romana Trzcińskiego. Była tam także animatorką muzyczną. Kocha muzykę. Poznała naszą wspólnotę redemptorystek, przyjeżdżając do nas na rekolekcje. Wstąpiła do klasztoru w marcu 2017 roku i rozpoczęła swoją formację najpierw w postulacie, a potem w nowicjacie. Zaczęła poznawać naszą duchowość i naszą Założycielkę bł. Marię Celeste. Poślubia Jezusa w szczególnym roku: stulecia urodzin św. Jana Pawła II, ogłoszenia błogosławionym prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w naszej redemptorystowskiej Rodzinie w Roku św. Klemensa. 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Subskrybuje zawartość