W Krakowie

Również my udałyśmy się na spotkanie z Ojcem Świętym do Krakowa. W sobotę, 30 lipca Papież Franciszek przewodniczył Eucharystii i wyglosił  slowo do kaplanów, seminarzystów i osób konsekrowanych. Powiedział między innymi:

"Chodzi o to, by dokonać wyjścia z naszego „ja”, aby stracić swoje życie dla Niego (por. Mk 8, 35), idąc drogą daru z samego siebie. Z drugiej strony, Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi, podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń, wyjść rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocni jedynie w Nim".ZOBACZ

O przyjaźni św. Alfonsa z bł. Marią Celeste

Spotkanie św. Alfonsa z bł. Maria Celeste wpłynęło na życie obojga. Bóg pozwolił się im poznać, kiedy żadne z nich nie wiedziało jeszcze, jakie zadanie postawił On przed nimi.O. Domenico Capone w zakończeniu swojego opracowania pt. „Radici” (Korzenie) napisał:

Pokolenie redemptorystów w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tego wieku

( XIX )..., podczas procesu beatyfikacyjnego Alfonsa, przypomniało wyraźnie świętość Marii Celeste i oryginalność jej przesłania.

Przed Uroczystością św. Alfonsa

W „Spiritus Domini” (List skierowany do Redemptorystów z okazji dwusetlecia śmierci św. Alfonsa) Jan Paweł II napisał takie zdanie:

Rzeczywiście św. Alfons był zawsze cały dla Maryi, od początku aż do końca swego życia.

Zobacz

Światowe Dni Mlodzieży

Również nasze mlodsze siostry wzięly udzial w diecezjalnym świętowaniu, obok naszego klasztoru, przy Krzyżu na Trzech Lipkach.Uczestniczyly we Mszy św. z mlodzieżą francuskojęzyczną.

ZOBACZ: http://bielsko.gosc.pl/doc/3310801.Zza-klauzury-do-Francuzow

Świętujemy!

Uroczystą Mszą św.. o godz. 9.00, rozpoczynamy świętowanie patronalnej Uroczystości Najświętszego Odkupiciela. Dla nas redemptorystek to dzień  szczególnej wdzięczności Chrystusowi Odkupicielowi  za wydarzenie beatyfikacji Matki Marii Celeste Crostarosy.

"Aby człowiek mógł być odkupiony, potrzebny jest Odkupiciel. Potrzebujemy Chrystusa, Człowieka, który w jednej osobie jest człowiekiem i Bogiem — «nierozdzielnie i bez pomieszania natur». Jest nam potrzebny Redemptor Hominis".(kard. J. Ratzinger).

Nowenna przed Najświętszym Odkupicielem

Rozważanie - 16 lipca

Służebnica Pana – Przedstawiając misję Maryi u boku Zbawiciela i Odkupiciela jako dar i łaskę od Boga, dalecy jesteśmy od tryumfalizmu dotyczącego wielkości i godności, która z tej misji wypływa. Duchowość, z jaką Maryja przeżywała swoje towarzyszenie Odkupicielowi najlepiej wyraża imię, które Ona sama sobie nadała: służebnica Pana. Służebnicą nazywa się Maryja zarówno podczas Zwiastowania, jak i w Magnificat.

Dopuszczenie do profesji zakonnej

Dziś odbyła się Kapituła i nasza siostra nowicjjuszka Magdalena Chojnowska została dopuszczona do złożenia pierwszych ślubów. Radość tego wydarzenia przeżyjemy 27 sierpnia. Prosimy o modlitwę w intencji s. Magdaleny i naszej Wspólnoty!

DZIĘKCZYNIENIE

Niedziela 26 czerwca, godz. 18.00 - uroczysta Eucharystia dziękczynna za beatyfikację Matki Marii Celeste Crostarosa. Celebracji przewodniczy Ordynariusz diecezji Ks. Biskup Roman Pindel. Serdecznie zapraszamy!

ZOBACZ http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bielsko-biala-dziekczynienie-za-beatyfikacje-zalozycielki-redemptorystek/

W Foggia

Nasze siostry z Bielska w Foggia. Więcej zdjęć

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

WIELKA RADOŚĆ!

Nasza Założycielka – Maria Celeste Crostarosa, dołączyła dziś do grona błogosławionych. Na początku kard. Angelo Amato odczytał List Apostolski Ojca Świętego Franciszka:

Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna Służebnica Boża Maria Celeste Crostarosa, mniszka, założycielka Zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką jego zbawczej miłości dla wszystkich, od tej chwili nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach  i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie. Franciszek, papież

W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej wysłannik Ojca Świętego Franciszka przedstawił postać nowej błogosławionej.Przeczytaj  

Posłuchaj-Radio Watykańskie

Zobacz http://www.radiomaryja.pl/multimedia/uroczystosc-beatyfikacji-sluzebnicy-bozej-marii-celeste-crostarosy-w-foggi/

Subskrybuje zawartość