Dziś świętujemy

Zapraszamy dzisiaj, 25 kwietnia, na Eucharystię o godz. 18.00, która rozpocznie nasze świętowanie, ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić trzechsetlecie Objawienia naszej Reguły. Warto przypomnieć, że we wstępie do Reguły bł. Maria Celeste zarysowuje syntetyczną wizję swojej doktryny. Punktem wyjścia jest „Plan Ojca”, który pragnie uczynić ludzi uczestnikami swojego boskiego życia, dając im Ducha Świętego za pośrednictwem swego Syna, który stał się Człowiekiem. Wstęp do Reguły skierowany jest przede wszystkich do wspólnoty redemptorystek powołanej, aby być dla świata „żywą pamiątką”  tego, co uczynił i nadal czyni Jezus Chrystus, aby okazać nam miłość Ojca, wyrażoną przez dar Ducha.

W Roku Modlitwy

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas w tym Roku Modlitwy do głębokiej medytacji naszej codziennej modlitwy „Ojcze nasz”. Na prośbę uczniów Jezus odmówił właśnie tę piękną modlitwę, zwaną też Modlitwą Pańską. Jak mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego streszcza ona całą Ewangelię. Jej słowa, przez wieki, rozbrzmiewają na całym świecie, zanosząc „najważniejsze prośby w najodpowiedniejszym porządku” (św. Tomasz z Akwinu). Zwracamy się w niej do Boga, nazywając Go Ojcem. Czyż może być coś wspanialszego niż mieć Boga za Ojca?

S. Magda odnawia swoje śluby

Dzisiaj, 18 kwietnia, nasza siostra Magda odnowiła na rok swoje śluby i jeśli Bóg pozwoli złoży w przyszłym roku śluby wieczyste. Dokonało się to podczas Jutrzni, a potem wspólnie świętowałyśmy w refektarzu, dziękując za dar powołania naszej siostry i jej dotychczasową słuzbę we wspólnocie. Niech Duch Święty nadal ją prowadzi  ku wieczystym zaślubinom, niech Maryja wyprasza potrzebne łaski, a błogosławiona Maria Celeste raduje się wraz z nią z wielkich rzeczy, które stają jej udziałem. Magnificat! Zobacz.

Spotkanie z Bożą muzyką

Z racji koncertu w Bielsku - Białej odwiedził nas pan Bartosz Izbicki, muzykolog, organista  z kościołą w  Brochowie, z której pochodzi nasza s. Anna. Był u nas z żoną Małgorzatą i synkiem Rafałkiem oraz ze  swoją grupą, Zespołem Muzyki Dawnej Jerycho. W zredukowanym składzie zaśpiewali i zagrali także w naszej Kaplicy naprawdę wspaniały koncert. Byłyśmy zachwycone tym spontanicznym występem z udziałem ciekawych instrumentów. Zespół Jerycho wykonuje dawne śpiewy polskie i łacińskie z elementami improwizacji polifonicznej.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Komentarz do modlitwy "Ojcze nasz"

Bł. Maria Celeste - Wokół wezwań modlitwy "Ojcze nasz"

 

Mt 6, 9 - Ojcze nasz, który jesteś w niebie.

Zechciej, duszo moja, rozważyć dzisiaj te przepełnione miłością Boże słowa, którymi twój Bóg poucza cię, jak kochać i jak się modlić. Zechciej się w nie zagłębić w pokoju serca, miłując twego Ojca i w Niego się wpatrując. On jest w niebie, ale raduje się, że jest twoim Ojcem oraz że ty takim właśnie imieniem do Niego się zwracasz, choć jesteś tylko człowiekiem tej ziemi.

Refleksje z dnia skupienia

W Tygodniu Miłosierdzia postawmy sobie pytanie: Jak żyć, aby nasza  pamięć była miłosierna?

Pamięć miłosierna to taka, która mimo wszystko obdarza drugiego zaufaniem, przede wszystkim ze względu na jego godność dziecka Bożego. Ta własnie godność zasługuje na zaufanie. Jeśli nasza pamięć jest miłosierna to nigdy nie możemy nikomu odmówić naszego zaufania, pozbawić go naszej ufności. Pamietajmy, że niekiedy zaufanie, którym obdarzamy drugiego człowieka wyzwala w nim nowe energie. Zachowania innych mogą mieć wpływ na to w jaki sposób obdarzać zaufaniem, a nie czy darzyć zaufaniem.

U nas

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Na Wielkanoc

 

 

Alleluja! Jezus żyje! Zmartwychwstał! Zwyciężył! Jest pośród nas nas!

Nasze życzenia.

Droga Krzyżowa z Koloseum z Papieżem Franciszkiem

Po raz pierwszy Papież Franciszek napisał rozważania Drogi Krzyżowej, której będzie przewodniczył wieczorem w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum. Rozważania te wpisują się w kontekst ogłoszonego przez Papieża Roku Modlitwy.

Wprowadzenie

Panie Jezu, patrzymy na Twój krzyż i rozumiemy, że oddałeś za nas wszystko. Poświęcamy Tobie ten czas. Chcemy go spędzić blisko Ciebie, który modliłeś się od Getsemani do Kalwarii. W Roku Modlitwy dołączamy do Ciebie na Twojej drodze modlitwy.

Z Ewangelii według św. Marka (14, 32-37)

Stabat Mater. Medytacja bł. M. Celeste

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena (J 19, 25).

 

            O Synu Miłości Boga Ojca! Ty jesteś Jego jedyną chwałą, umiłowaniem i upodobaniem. Słowo, Miłości moja, również dla mojego serca jesteś jedyną miłością i umiłowaniem. Serce moje nie może żyć bez wpatrywania się w Ciebie, ponieważ w Tobie jest moje życie, oddech i każde poruszenie. Jeżeli moja dusza, grzeszna i nędzna tak czuje, jak bardzo musiała to odczuć pod krzyżem twoja najczystsza Matka Maryja. Całkowicie, duchowo ukrzyżowana, stała ona nieporuszona przed twoim obliczem, pełnym blasku i godnym współczucia. O szczęśliwi rozmiłowani w sobie!

Subskrybuje zawartość