Przyjęcie kolejnej Oblatki

5. października w pierwszą sobotę miesiąca, w godzinach wieczornych, w czasie Nieszporów w naszej Kaplicy, p. Małgorzata (przeczytaj wywiad), po przebytej u nas formacji, zlożyla swoje oblackie przyrzeczenia i tym samym przyłączyla się do oblackiej wspólnoty przy naszym klasztorze, aby żyć w świecie duchowością bł. Marii Celeste Crostarosy, naszej Zalożycielki. Zobacz.
Pani Małgosia złożyła swoje przyrzeczenia wobec obecnych  sióstr całej swojej rodziny, na ręce przełożonej siostry Urszuli oddając  się "całym sercem do dyspozycji Bogu według Statutów Wspólnoty Oblackiej przy tutejszym klasztorze".
Na końcu ceremonii, s. Urszula, wręczając jej poświęconyprzez ojca kapelana medalion Najświętszego Odkupiciela powiedziała:
"Jako znak przynależności do wspólnoty oblackiej przyjmij ten medalion Najświętszego Odkupiciela, który jest częścią stroju mniszki redemptorystki.
Niech ten medalion przypomina ci twoje oddanie Jezusowi i przynagla cię do nieustannej przemiany w Niego, by stawać się promieniującym świadkiem Jego miłości w świecie, który ci powierza".
Potem przeszliśmy wszyscy do rozmównicy, by złożyć nowej oblatce nasze życzenia i poświętować ze wspólnotą oblacką i z rodziną p. Małgosi.