Uroczystość Najświętszego Odkupiciela

„Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze” (Ps. 111).      

„Jezu, na krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To Twoja gorąca wola, aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili (bł. M. Celeste). Przeczytaj.

Zapraszamy w niedzielę, 21 lipca, na uroczystą Mszę św. o godz.9.00.