Słowo bł. Marii Celeste

Każdego jedenastego dnia miesiąca medytujemy piękne teksty naszej bł. Założycielki Marii Celeste. Dziś przynagla nas ona do widzenia Boga wszędzie:
Z wytrwałością wpatruj się  w Boga obecnego w Twoim życiu, w Boga, który miłuje. Niech się nie łudzi nikt, kto dąży do świętości, że może ją osiagnąć na innej drodze... Im będzie w tym pilniejszy - w tym dostrzeganiu Boga wszędzie - tym szybciej osiągnie doskonałość.
Módlmy się jej słowami:
O szczęśliwa Obecności, jesteś chlebem powszednim człowieka, o który uczyłeś nas prosić  odwiecznego Ojca każdego dnia, by mieć życie w Tobie, życie które sprawia, że ziemski człowiek staje się podobny aniołom. On oczyszcza go z dawnych win, oświeca w działaniach teraźniejszych, aby były coraz bardziej prawe, oraz daje mu zadatek życia wiecznego, by będąc jeszcze wędrowcem, zaczął kosztować dóbr wiecznych.