Prymicjanci

Bp Roman Pindel udzielił 25 maja br. w katedrze w Bielsku-Białej święceń kapłańskich sześciu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. Ordynariusz w homilii przed aktem święceń życzył przyszłym kapłanom, by ich codziennie posługiwanie było poprzedzone słuchaniem słowa Bożego i odważnym rozeznawaniem woli Bożej – tak, by stali się otwartymi pojętnymi, otwartymi narzędziami głoszenia Ewangelii.
W naszej kaplicy dwóch spośród nowo wyświęconych ks. Piotr i ks. Wojciech celebrowało Mszę św. prymicyjną.
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie