Modlitwa Pompejańska Bez Granic

W najbliższy wtorek 30 kwietnia nasza Kaplica stanie się Kościołem Stacyjnym  dla Modlitwy Pompejańskiej Bez Granic. Po Mszy św. porannej o godz. 7.30 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówimy wspólnie trzy części Różańca Świętego.
W dzieło Modlitwy Pompejańskiej bez granic włączyło już się wiele parafii w Polsce i spotkało się ono także  z poparciem biskupów.
Będziemy się modlić w intencji Europy wolnej od wpływów, które niszczą jej korzenie chrześcijańskie i tym samym nie pozwalają na realizowanie w praktyce idei Sługi Bożego Roberta Schumana – Ojca założyciela zjednoczonej Europy, o którego rychłą beatyfikację również  się modlimy.
W tym roku ta modlitwa ma szczególne znaczenie, gdyż zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, dlatego modlitwa o wybór polityków, którzy będą chcieli naśladować Sługę Bożego Roberta Schumana w procesie konstruowania Wspólnoty Narodów Europy oraz zmiany modelu Europy na taki jaki jest zgodny z Wolą Boga i Bożej Opatrzności.
Odpowiedzmy w tej modlitwie na wezwanie św. Jana Pawła II zawarte w Jego przemówieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988 r. „To Europa jednak, od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą naturę nie może być spychane do sfery prywatnej. Powołaniem chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach życia. Moją zatem powinnością jest stanowcze głoszenie prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich — wierzących i niewierzących”.