Święto Przemienienia Pańskiego

W Święto Przemienienia Pańskiego redemptorystki na całym świecie wspominają dzień pierwszych obłóczyn . Mialo to miejsce 6 sierpnia 1731 rok w Scala. Serdecznie zapraszamy w tym dniu  na Mszę św. o godz. 7.30. Każdego dnia ubierając habit redemptorystka wypowiada słowa zapisane przez blogosławioną Matkę Marię Celeste w  Regułach:
"Okryj mnie, Panie, szatą miłości i zasługami Twego Najświętszego Syna. Napełnij mnie Twoim Świętym Duchem i świętą miłością”.
Jak to się stało, że taki właśnie habit noszą redemptorystki?
Pewnego ranka, po Komunii Świętej, kiedy dusza moja jak zwykle trwała w miłosnym odpoczynku w moim Jezusie – pisała Maria Celeste w jednym z listów do ks. Alfonsa Liguori - wypełniło ją światło i zobaczyłam Mamę Maryję, wyjmującą z boku Jezusa habit i ku mojej wielkiej radości ubrała mnie w niego. Obecni byli wszyscy Apostołowie, święta Katarzyna ze Sieny i wielka liczba Aniołów. Św. Paweł wziął pelerynę i przykrył mnie nią, a św. Katarzyna, szczególnie przeze mnie umiłowana, ubierała mnie w pozostałe części stroju zakonnego. Święty Paweł miał włożyć na mnie pelerynę, oznaczającą upokorzenia Jezusa, dlatego, że on sam przez miłość był bardzo przemieniony w Chrystusa, podobnie jak Święta ze Sieny. Ubierając mnie w habit, ubierali w niego wszystkie dusze powołane do tego Instytutu".
Gdy czytamy ten wyjątek z jej listu uświadamiamy sobie, że jest to zapowiedź obłóczyn wszystkich redemptorystek, również tych żyjących współcześnie, a więc i nas.