Święta Miłosierdzia

Wpisana przez papieża na listę błogosławionych w Jubileuszowym  Roku Miłosierdzia założycielka redemptorystek - Maria Celeste Crostarosa może być uważana, w swojej epoce, za osobę, która znajduje się na linii odnowy duchowej doświadczenia religijnego. To, co przeżyła staje się emblematyczne w aspekcie oddziaływania Boga na życie poszczególnych chrześcijan i  samego Kościoła. Ma wartość wiarygodnego świadectwa  i skutecznego nauczania dla tych, którzy zbliżają się do niej poprzez lekturę jej pism.

Maria Celeste przez swoją beatyfikację zostaje włączona do grona świętych miłosierdzia, którzy życiem i dziełami objawili światu, że Jezus Chrystus jest obliczem Miłosierdzia Ojca.

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. […]Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu (Misericordiae Vultus, n.2)