Redemptoryści mówią o Marii Celeste

O. Dominik Capone -  nieżyjący już, profesor, wybitny znawca duchowości M. Celeste, prezes Akademii Alfonsjańskiej w latach 1969-1983

Dla niektórych mistyka oznacza jedynie nadzwyczajne zjawiska, takie jak wizje, ekstazy, objawienia. Mistyka jednak to coś więcej, a wymienione zjawiska mogą nawet okazać się jej nieistotnym przejawem. Mistyka bowiem to życie będące kontemplacją Boga w Chrystusie przez wiarę, nadzieję i miłość, ożywiane darami Ducha Świętego. Tak pojęta mistyka jest życiem w prawdzie, przenikniętym modlitwą; modlitwą, która z kolei poprzez miłość staje się życiem. Czytaj