W Krakowie

Również my udałyśmy się na spotkanie z Ojcem Świętym do Krakowa. W sobotę, 30 lipca Papież Franciszek przewodniczył Eucharystii i wyglosił  slowo do kaplanów, seminarzystów i osób konsekrowanych. Powiedział między innymi:

"Chodzi o to, by dokonać wyjścia z naszego „ja”, aby stracić swoje życie dla Niego (por. Mk 8, 35), idąc drogą daru z samego siebie. Z drugiej strony, Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi, podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń, wyjść rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocni jedynie w Nim".ZOBACZ