Świętujemy!

Uroczystą Mszą św.. o godz. 9.00, rozpoczynamy świętowanie patronalnej Uroczystości Najświętszego Odkupiciela. Dla nas redemptorystek to dzień  szczególnej wdzięczności Chrystusowi Odkupicielowi  za wydarzenie beatyfikacji Matki Marii Celeste Crostarosy.

"Aby człowiek mógł być odkupiony, potrzebny jest Odkupiciel. Potrzebujemy Chrystusa, Człowieka, który w jednej osobie jest człowiekiem i Bogiem — «nierozdzielnie i bez pomieszania natur». Jest nam potrzebny Redemptor Hominis".(kard. J. Ratzinger).

O. Andrzej Wodka na portalu kaznodziejskim Redemptorystów przypomina nam , jakie są korzenie historyczne tej Uroczystosci.

"Latem 1575 r. w Wenecji wybucha straszliwa epidemia dżumy. W ciągu niemal dwóch lat zbierze ona krwawe żniwo: 50 tys. ofiar. Prawie co trzeci mieszkaniec Wenecji straci życie, a wśród nich wielki artysta Tiziano. We wrześniu 1576 r., kiedy plaga osiąga swoje apogeum, senat Republiki zwraca się do Boga o pomoc i składa ślub ufundowania nowego kościoła ku czci Najświętszego Odkupiciela. W maju 1577 r. położony jest pierwszy kamień pod budowę przyszłej wspaniałej bazyliki na pobliskiej wyspie Giudecca, a 20 lipca tego samego roku (wigilia trzeciej niedzieli lipca) ludność świętuje już z radością ustanie dżumy i organizuje niezwykłą procesję, by przejść ku kościołowi po zaimprowizowanym moście, utworzonym z barek i tratw (330 m.). Tradycja ta trwa do dziś, przypadając regularnie w każdą trzecią niedzielę lipca. Po niemal 5 wiekach narastających obchodów stanowi ona jedno z najważniejszych świąt patriarchatu weneckiego.

Zgromadzenie misjonarzy ludowych, założone w Królestwie Neapolu przez św. Alfonsa Marię dei Liguori półtora wieku później (1732) zastaje już ugruntowaną tradycję tej uroczystości, a zatwierdzone pod nazwą Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela przez Stolicę Apostolską (1749) przyjmuje jako swoje charyzmatyczne motto „Obfite u niego Odkupienie” (Ps 130, 7)"