Pierwsze spotkanie

 W niedzielę 16 października, przy naszym klasztorze odbyło się pierwsze spotkanie dla świeckich. Spotkanie prowadziła s. Kazimera.

Zapraszamy na kolejne spotkania 

 

Wejdź do mojego Serca…  zwróćmy uwagę na jeszcze jedną, ważną dla M. Celeste sprawę: Wejdź do mojego serca i zobacz piękno obrazów /ludzi/, które stworzyłem na moje podobieństwo, i nie dziw się więcej, że zstąpiłem z nieba i dla nich umarłem na krzyżu - to wszystko uczyniła moja miłość. W nich bowiem widoczna jest moja dobroć, mądrość, wszechmoc i rozumny byt o czystym duchu, razem z tym pięknem, którym - jak widzisz - jest ozdobione moje serce.

 

M. Celeste zaprasza nas, abyśmy patrzyli na każdego człowieka z perspektywy Serca Boga. Trzeba wejść do Serca Boga, a wtedy widzimy poprawnie, widzimy tak, jak On, Stwórca. Wtedy zobaczymy głęboko, poza pęknięcia błędów i grzechów człowieka. Zobaczymy w miłości nawet to, co słabe i grzeszne, zobaczymy przede wszystkim piękno, jakie Bóg zapisał w człowieku.

 

Następne spotkanie rozpoczniemy dzieleniem się owocem, jaki zrodził temat Serce Jezusa

w naszym życiu o godz. 16.10.

godz. 16. 30 - podejmiemy kolejny krok na duchowej drodze z Matką Celeste Crostarosa;

17.20 - przejście do kaplicy na chwile cichej refleksji i molditwy

 

Pełny tekst pierwszego spotkania