Nowenna przed Uroczystością Najświętszego Odkupiciela

Twoje pragnienie, by nas odkupić zrodzilo się z milości!

Bóg ofiaruje grzesznemu człowiekowi nowy dar  miłości. Św. Alfons pisze: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16). „Jak bardzo winniśmy cenić sobie ten dar ojcowskich rąk! Czy wiesz czym nas obdarował? Swoim własnym Synem! Nie wystarczyło Mu, że powierzył nam wszystkie dobra tej ziemi, lecz zechciał dać siebie samego w Osobie Słowa Wcielonego” (Tamże). „Przedwieczny Ojciec, dając nam swego Syna jako naszego Odkupiciela, dał nam najsilniejszy motyw ufności w Jego miłosierdzie. W ten sposób najpełniej okazał swe pragnienie dobra dla nas oraz ogrom Jego miłości. Dając nam Syna, nie może dać nam już nic więcej” (Via della salute).
DZIEŃ I
DZIEŃ II
DZIEŃ III
DZIEŃ IV
DZIEŃ V
DZIEŃ VI
DZIEŃ VII
DZIEŃ VIII
DZIEŃ IX