Klasztor redemptorystek w Angoli

Dokładnie miesiąc temu zostal zalożony nowy klasztor redemptorystek w Angoli. Udały się tam siostry z Diabo (Burkina Faso). Dziękujemy Odkupicielowi za tę fundację!  Jest to już trzeci klasztor naszego Zakonu w Afryce! więcej na ten temat