W ramach przygotowań do Jubileuszu (1)

Matko Nieustającej Pomocy,

w Twoim obrazie

odnajdujemy tajemnicę naszego zbawienia.

Wyproś nam

dar kontemplacji...

KAZANIE o. Andrzeja Kowalskiego - 21 stycznia - wygłoszone na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Spraw, Maryjo, byśmy na naszej drodze wiary

nie przestawali wpatrywać się w Jezusa

i w Ciebie, która obejmujesz Go czule w swoich ramionach.

Daj nam, byśmy nigdy nie zatracili

jedności ciała i ducha.

A jeśli się to zdarzy,

byśmy potrafili znaleźć w przebaczeniu Ojca

siłę do powstania i wyruszania na nowo.

Daj nam, byśmy znaleźli czas

na dialog miłości z Twoim Synem Jezusem,

byśmy przez Niego uczestniczyli

w życiu Trójjedynego Boga

który żyje i króluje na wieki wieków.