Nowenna przed Bożym Narodzeniem

Panie Jezu, rozpoczynając dzisiaj nasze przygotowanie do świętowania pamiątki Twojego Narodzenia, chcemy Cię prosić o Ducha Świętego; tego samego który Najświętszej Panience zwiastował Twoje przyjście. Tylko bowiem On ma moc wzbudzić w nas pragnienie Ciebie. To samo pragnienie, którym były napełnione serca starotestamentalnych proroków i które również przepełniało Maryję, córkę Izraela. Ona pewnie codziennie w swej modlitwie prosiła Boga, by otworzyło się łono obiecanej przez Pisma niewiasty i wydało Zbawiciela. I tak Panie jak w niej zrealizowałeś ten swój odwieczny zamiar, tak samo zstąp w nasze serca. My też chcemy Cię codziennie wołać słowami adwentowej liturgii, chcemy przyzywać twojego przyjścia w nasz świat, w nasze serca, które bez Ciebie będą pełne niepokoju i lęku. Tylko Ty bowiem możesz zaspokoić nasze tęsknoty, zamienić smutek w radość, pokazać sens każdej chwili i każdego wydarzenia. I niech twój Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, niech sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26). Przyjdź Panie Jezu, chcemy Cię błagać w imieniu całej ludzkości: MARANATHA!

Pierwszy dzień nowenny

Drugi dzień nowenny

Trzeci dzień nowenny

Czwarty dzień nowenny

Piąty dzień nowenny

Szósty dzień nowenny

Siódmy dzień nowenny

Ósmy dzień nowenny

Dziewiąty dzień nowenny