Pełny tekst Dekretu

W tych dniach Kongregacja do Spraw Świętych opublikowała pełny tekst Dekretu o heroiczności cnót Matki Marii Celeste Crostarosa, który został promulgowany 3 czerwca 2013 roku.

Treść Dekretu