Różaniec - przedziwna modlitwa

W miesiącu październiku zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca również w naszej Kaplicy. Jan Paweł II nie pominął nigdy okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od lat młodzieńczych ta modlitwa spełniała w jego życiu ważną rolę. Różaniec towarzyszył mu w chwilach radości i doświadczenia. W dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową tak mówił: „Różaniec to modlitwa, która bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa.

Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Soboru Watykańskiego II - Lumen Gentium, mówiącego o przedziwnej obecnosci Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty  z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, tajemnic światła, bolesnych i chwalebnych. To tak jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzać wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.