Uroczystość Najświętszego Odkupiciela

Jezu - pisze Maria Celeste - na krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To Twoja gorąca wola, aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili”.

Dzisiaj, w trzecią niedzielę lipca, uroczystą Celebracją Eucharystyczną o godz. 9.00 rozpoczęłyśmy nasze świętowanie. Patronalne Święto Najświętszego Odkupiciela obchodzi cała nasza Redemptorystowska Rodzina.

W naszej Kaplicy przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, wielbimy Pana w dziele Jego Odkupienia.