Pięknego Czasu Paschy!

"Widziałam Pana i to mi powiedział!"

Ucieszmy się jak Maria Magdalena naszym spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym. Niech On zyje w naszych sercach, w naszych rodzinach, wspólnotach i środowiskach! Niech Jego zwycięstwo umacnia nas w dawaniu świadectwa, w przekazywaniu pokoju i nadziei każdemu, kto staje na naszej drodze.

Chrystus jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata!

Matka Maria Celeste Crostarosa o zmartwychwstaniu:

„Uczysz nas, Panie, że nie zmartwychwstanie ten, kto nie słucha twojego Słowa. Ten, kto nie słucha i nie wypełnia słowa twojej Ewangelii, nie naśladuje Ciebie w swoim życiu pozostaje pogrzebany pośród swej nędzy, która wiedzie do śmierci.

Tyś jest słodyczą mojego serca, szczęściem życia wiecznego! Tchnij we mnie życiodajne Słowo, za którym tęsknię. Niech nie będzie w moim życiu ani jednej chwili, w której by mój duch nie wsłuchiwał się w twój głos i nie odpowiadał pełniąc dobre czyny. Pragnę nie tylko słuchać Ciebie, lecz całkowicie ukrzyżować się z Tobą na twoim Krzyżu. To jest godzina, w której umarli zmartwychwstaną do życia w Chrystusie, w Bogu Żyjącym. W Tobie umiera stary grzeszny człowiek, przez Ciebie natura ludzka z martwych powstała do życia wiecznego. Tyś jest prawdziwym życiem i wiecznym błogosławieństwem tego, kto żyje w Tobie.

Gdyby dane mi było znać tyle języków ile jest gwiazd na niebie, ile liści na drzewach i kropli w oceanach, byłoby to zbyt mało, aby uwielbić Ciebie, moja wieczna Miłości”. (Ćwiczenia miłości na każdy dzień, 7 kwietnia)