SPOTKANIE RODZINY MATKI M. CELESTE

ZOBACZ. Było to już ostatnie w tym roku "szkolnym" spotkanie Rodziny Marii Celeste. Najpierw Msza św. w naszej Kaplicy. Obecny na niej o. Sylwester Cabała, redemptorysta nawiązał w swoim kazaniu do zbliżającej się rocznicy beatyfikacji bł Marii Celeste. 18 czerwca mija 8 lat od tego wydarzenia. Kaznodzieja przypomniał treść kazania kard. Angelo Amato z Uroczystości Beatyfikacji. Wspomniał o odwadze i wytrwałości Marii Celeste w realizacji dzieła nowej fundacji i o tym, że śpiewała zawsze na chwałę Bogu.

Po Eucharystii, w czasie agapy, członkowie Rodziny Matki Marii Celeste spotkali się  z naszymi ojcami i z całą  wspólnotą w rozmównicy. Było bardzo miło i także "śpiewająco", bo śpiewaliśmy pieśni do tekstów Marii Celeste. Jej Rodzina dziękowała za kolejny rok wspólnej pracy, za prowadzenie s. Ani,  za życzliwość ojców. Wszyscy chętnie dzielili się tym, jak obecność bł Marii Celeste pomaga im każdego dnia, że nasza Błogosławiona stała się ich przyjaciółką, że czują jej wsparcie,  korzystają z jej modlitw, oni zbliżyli się do niej, a Ona stała się im bliska. O tym także wspomniał w kazaniu o. Sywester. Dziękujmy więc Najświętszemu Odkupicielowi, że JEST pośród nas i że ku Niemu prowadzi nas bł. Maria Celeste, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego.