Papież Franciszek o Trójcy Przenajświętszej

„Bóg, w którym każda osoba żyje dla drugiej, a nie dla siebie, wzywa nas do życia z innymi i dla innych” to słowa Papieża Franciszka. Przypomina on, że świętowanie Trójcy Świętej jest nie tyle ćwiczeniem teologicznym, co rewolucją w naszym sposobie życia. Ten, który, jak pisze św. Jan ewangelista, «jest miłością» (1 J 4, 16), objawia się przez miłość. Pomyślmy o ludziach dobrych, wielkodusznych, cichych, których spotkaliśmy: wspominając ich sposób myślenia i działania, możemy zobaczyć małe odzwierciedlenie Boga-Miłości. A co to znaczy miłować? Nie tylko chcieć dobrze i czynić dobrze, ale przede wszystkim zasadniczo przyjąć innych, uczynić miejsce dla innych, dać innym przestrzeń.“