Rozpoczęcie Nowicjatu

31 maja, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, s. Mariana z naszej wspólnoty redemptorystek we Lwowie rozpoczęła swój Nowicjat i dołączyła do dwóch Nowicjuszek z Ukrainy, które odbywają w naszym klasztorze w Bielsku swoją formację nowicjacką. Troską o ich formację s. Beata, przełożona naszej wspólnoty, powierzyła s. Kazimierze. Prosimy o modlitwę za nasze siostry nowicjuszki i za całą Ukrainę, która tak dzielnie walczy o swoją niezależność w tej okrutnej wojnie. Niech Maryja, nasza dobra Matka, troszczy się o wszystkie potrzeby naszych najmłodszych sióstr, a bł. Maria Celeste niech wyprasza im gorącą miłość do Odkupiciela. ZOBACZ.