Siódmy dzień Nowenny

       Ty, moja Pani, widzisz całe dzieło stworzenia doprowadzone do doskonałości we Wcieleniu i Odkupieniu.

                                                                                             Bł. Maria Celeste Crostarosa

 

 

 

Niech w tym kolejnym dniu naszej Nowenny przed Bożym Narodzeniem wybrzmiewa nasza wdzięczność za obfitość udzielonych przez Ojca darów. Historia zbawienia ukazuje nam te wydarzenia, te osoby, za które wciąż powinniśmy dziękować, bo Pan wciąż czyni nam wielkie rzeczy. Wciąż je czyni i nigdy się nie zniechęca. Jego miłość jest niezmienna!

 

Bł. Maria Celeste w pierwszej „Rozmowie duszy z Jezusem” przypomina nam o tym, że Ojciec  obdarzył całą ludzkość dwoma największymi darami: Wcieleniem i Odkupieniem.

Dziękujmy Mu za dar Słowa, które stało się Ciałem, dziękujmy Mu za Maryję, Matkę Syna Jednorodzonego, błogosławioną między niewiastami i Pierwszą Odkupioną.

Trwajmy dziś przed Panem w postawie wdzięczności, dziękujmy Mu za miłość z jaką ukochał człowieka.