Dzień szósty

O Maryjo, najgodniejsza Matko, w Tobie Słowo Wcielone rozbiło namiot.

Bł. Maria Celeste Crostarosa

 

 

 

Ulegamy pokusie zamykania się w kręgu własnych spraw,  interesów, bo świat biegnie do przodu, a my nie chcemy pozostać w  tyle, nie chcemy wypaść z obiegu…

Zapominamy, że i w nas Słowo pragnie rozbić swój namiot….

Nadchodzące Święta przypominają nam o tym, że Ktoś nadchodzi, że Bóg pragnie nas nawiedzić, aby stać się nam bliski, podarować nam swoją OBECNOŚĆ.

Starajmy się podarować Mu naszą obecność, jak czynili to Święci,  nasza bł. Maria Celeste… Ona pielęgnowała  życie w OBECNOŚCI,  codzienność w OBECNOŚCI, jak być BLISKO z Bogiem, bo On zaprasza nas  nieustannie do tej bliskości.

Podarujmy dziś szczególnie Panu naszą obecność na adoracji, bądźmy z Nim blisko i powierzmy Mu wszystko: te dni przygotowania, oczekiwania, zabiegania.

Nie zapominajmy, że i w nas Słowo pragnie rozbić swój namiot.