Czwarty dzień

Podążaj z miłością za Maryją, córką Abrahamową, naśladując jej prawość i całkowite posłuszeństwo Bożym rozporządzeniom.

                                                                                Bł. Maria Celeste Crostarosa

 

            Abraham - święty patriarcha, napisała w swoim rozważaniu bł. Maria Celeste,  był tak pogodzony z Bożą wolą, że z posłuszeństwa zechciał ofiarować Bogu jedynego swego syna i dlatego zasłużył na to, aby jego syn Izaak stał się figurą boskiego Izaaka - Jezusa, Syna Boga Ojca, który musiał dokonać prawdziwej i realnej ofiary z siebie samego dla zbawienia rodzaju ludzkiego.

            Od Abrahama Bóg nie chciał ofiary z syna, jedynie poddania Mu swej woli, ale przez to posłuszeństwo zasłużył na to, by z jego pokolenia narodził się Bóg Człowiek. Przez Niego Abraham stał się ojcem wszystkich wybranych.

            O Maryjo,  przez swoje posłuszeństwo Bożej woli stałaś się nie tylko Matką odwiecznego Słowa, ale i Matką wszystkich chrześcijan. Abraham zasłużył na imię ojca Bożego ludu Starego Testamentu.   

Ty, Maryjo, moja Pani, zostałaś wybrana, jako prawdziwa Matka dla prawdziwej i rzeczywistej ofiary, jaką złożył Syn, Twój i prawdziwego Boga. W tym poświęceniu swego jedynego Syna dla naszego zbawienia Bóg Ojciec okazał bezgraniczną miłosierną miłość wobec nas, marnych stworzeń. A Ty, moja Matko i Pani, pełna żaru i miłosiernej miłości ustanowiona Matką Słowa – pełne morze łaski – zostałaś uniwersalną Matką, do której wszyscy ludzie biegną, by się schronić jak do prawdziwej Matki i skarbnicy miłosierdzia dla wszystkich pokoleń.

            Pani moja i Matko, jak mogę oddać Ci cześć i chwałę? Twoje prawdziwe i zadziwiające posłuszeństwo woli uczyniło Cię naszą Matką miłosierdzia, Matką wszystkich ludzi, wszystkich czasów.

            Wyproś mi, Maryjo,  takie posłuszeństwo woli Bożej, abym i ja umiała przyjąć każde Boże rozporządzenie, a w każdym trudzie zobaczyć szansę na uświęcenie. Tak bardzo chcę naśladować Cię w prawości, tak bardzo pragnę przygotować Jezusowi godne mieszkanie w moim sercu, aby mógł się w nim narodzić z radością.