Trzeci dzień

 

 

Poruszona pragnieniem  biegnij do tronu Bożego miłosierdzia, do Maryi, aby i twoim udziałem stała się obfitość nieskończonego Bożego miłosierdzia.

                                                                         Bł. Maria Celeste Crostarosa

           

 

                       Pani i Matko miłości, w Tobie wypełniły się wszystkie błagania świętych patriarchów i proroków. Wszystkie figury Starego Przymierza urzeczywistniły się w tym Boskim Dzieciątku jako Zbawicielu obiecanym Izraelowi. A Ty, o Pani moja, już nie poprzez symbole, ale w jasności światła Prawdy, widzisz zrealizowane miłosierdzie Pana, bo we własnym łonie, pełnym radości i wszelkiej łaski, obejmujesz je wszystkie. Ty jesteś jak rosa, albo jak krople wody spadające z chmury na ziemię tak z twojego łona na cały świat spłynie łaska, jakby mleko i miód.

                     Ty zwiastujesz nam, biednym grzesznikom, że nadszedł już  czas łaski, dzień naszego zbawienia! Minął bowiem czas smutku i cierpienia,  a nastał czas radości i pocieszenia.

                     Rozradujcie się,  grzesznicy, bo w łonie Maryi spoczywa Ten, który przychodzi, aby spłacić wszystkie nasze winy swoją drogocenną krwią.

                    Pani moja, cieszę się ogromem dobra, miłosierdzia i łask, którymi jesteś wypełniona. Cieszę się, że Bóg uczynił Ciebie swoją Skarbnicą. W Tobie mam nadzieję, Tobie ufam, od Twoich stóp się nie oddalę, póki nie złożysz w moim sercu Owocu Żywota, który nosisz w łonie, a który jest całym moim życiem.