Już wkrótce Boże Narodzenie

 

               Bóg oczarowany pokorą Dziewicy Maryi wcielił się i tak jak Ewa była pierwszą, którą otrzymała truciznę węża niszcząc wszystko, Maryja – narzędzie zbawienia – pokorą wszystko naprawiła. To Ona swoją pokorą zniszczyła potężnego pysznego uzurpatora, a Owocem swego łona rozproszyła ciemności, rozjaśniła naszą ślepotę i jako prawdziwa jutrzenka dała nam Boskie Słońce sprawiedliwości. Wywyższona została pokorna Służebnica Pana!

                                                                        Bł. Maria Celeste Crostarosa

 

 

                  Maria Celeste napisała w swoich adwentowych rozważaniach, że Bóg był oczarowany pokorą Maryi.Starajmy się  także „oczarować” Go naszym zaangażowaniem, oddaniem, skromnością, cichością, nie szukaniem pierwszego miejsca, aby przygotować lepiej własne serce na przyjście Odkupiciela. On chce się narodzić się w ludzkim sercu, pragnącym dobra dla innych, wciąż zapominającym o sobie. Takim sercem jest oczarowany!

 

                                               Maryjo, pokorna Służebnico Pana,

                                                                módl się za nami!