M. Celeste Crostarosa – Podwyższenie Krzyża w moim sercu…

14 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

Dla mniszek redemptorystek , jest to podwójne święto, bo właśnie tego dnia w roku 1755 Bóg powołał do Siebie Matkę Założycielkę Zakonu,  s.  M. Celeste Crostarosa. To bez wątpienia On sam wybrał ten dzień.  Co chciał nam powiedzieć przez to wydarzenie?

Może tak zwyczajnie, chciał powiedzieć Matce M. Celeste: dziękuję Ci, umiłowana moja, za to, że w swoim życiu wywyższyłaś Mój Krzyż i byłaś Mi wierna!

Tajemnica Bożego działania…  Warto prześledzić życie Matki Celeste, wczytać się w jej duchowe spotkania z Jezusem Ukrzyżowanym i zachwycić się cudem Bożego działania w niej i przez nią oraz w nas i przez nas.

 

Pełny tekst spotkania (PDF)