13 maja 1731

Jako Zakon narodziłyśmy się z Bożego pragnienia.13 maja 1731 roku. Bóg Ojciec uczynił nasze wspólnoty darem dla ludzi, aby mogli przez nas poznać Odkupiciela, Jego miłość do każdego, Jego zbawcze działanie.Nie zostawił nas samych w wypełnieniu tej wspaniałej misji. Sam nas prowadzi, jest naszym Wodzem i wciąż posyła Ducha Pocieszyciela, który każdą z nas napełnia darami i cnotami, pomaga nam żyć jak Jezus, który przez trzydzieści trzy lata chodził po ziemi.
Dzisiaj, 13 maja świętowałyśmy 293. rocznicę powstania naszego Zakonu Najświętszego Odkupiciela. Mszę św. celebrował o. Jarosław, nasz kapelan, powiedział też kazanie i złożył nam życzenia z tej okazji.

Zapraszamy do przesłuchania fragmentu Autobiografii naszej założycielki bł. Marii Celeste Crostarosa. POSŁUCHAJ.

Nasz Zakon Najświętszego Odkupiciela powstał w j południowej części Włoch , w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w małym miasteczku Scala. Jesteśmy żeńską gałęzią Podwójnego Instytutu. Nasi bracia redemptoryści są misjonarzmi i głoszą obfite odkupienie najbardziej potrzebującym, a my trwamy ciągle w tym samym miejscu, w klauzurze, aby promieniować na cały świat miłością i modlitwą.Także w obecnym niełatwym czasie ogarnaimy modlitwą wszystkich potrzebujących, cierpiących, zagubionych. Jezus żyje i nic nie może nas odłączyć od Jego miłości!