TRIDUUM SACRUM

WIELKI CZWARTEK:

 

Msza św. Wieczerzy   Pańskiej  - godz. 18.00

 

Kaplica otwarta w godz. 21.00 – 22.00

 

WIELKI PIĄTEK:

 

Kaplica otwarta na modlitwę indywidualną

w godz.  10.00 – 14.00

 

 Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00

 

Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu:

w godz.  20.00 – 22.00

 

Pragnący adorować w godzinach nocnych proszeni są o ustalenie godzin z siostrami. Tel. 33/ 8150622

 

WIELKA  SOBOTA:

 

Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu

w godz.  10.00 – 16.00

 

Wigilia Paschalna godz. 19.00