Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

Modlitwa o kanonizację bł.Marii Celeste Crostarosa (1696-1755)
Założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela

Ufni w twoje wstawiennictwo
i umocnieni świadectwem twojego życia,
Błogosławiona Matko Mario Celeste,
 przyzywamy twego orędownictwa.
Przez świętą Ewangelię
poznałaś Chrystusa Odkupiciela jako słowo życia.
Przez kontemplację Jego tajemnic
przyjęłaś Go jako Zbawiciela.
Przez uczestnictwo w Eucharystii
stałaś się Jego żywą pamiątką.
Tym, którzy szukają prawdy i pokoju
wyproś dar spotkania Chrystusa
w miłosierdziu Kościoła,
w radości braterskiej komunii,
w miłości do ubogich i cierpiących,
abyśmy wszyscy spotkali się zjednoczeni
w ramionach miłującego Ojca.