Usłyszałam głos Pana

"Usłyszałam w sercu głos Pana i wstąpiłam do klasztoru sióstr redemptorystek". Przeczytaj świadectwa o powołaniu naszych postulantek i aspirantki. Jezus wciąż woła: "Pójdź za Mną".

Świadectwa: Klaudii, Ani, Maryni, Natalii.     Zdjęcia.